ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THU HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

270

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp

Mã học phần: PLU511

Khoa: Luật

Bộ môn phụ trách: Bộ môn Pháp luật Cơ sở, Bộ môn Pháp luật Kinh doanh Quốc tế, Bộ môn Thương mại Quốc tế

Số tín chỉ: 6 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tại thời điểm công bố danh sách chính thức đi thực tập tốt nghiệp (TTTN), sinh viên không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Còn không quá 3 tín chỉ chưa tích luỹ hoặc đang học cải thiện của chương trình đào tạo (ngoại trừ số tín chỉ của học phần tốt nghiệp); Không vi phạm nghĩa vụ nộp học phí.

Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu:

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung:

 

 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
STT Tên giảng viên Email Điện thoại
1 Tất cả các giảng viên của Khoa    
 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này giúp cho người học thâm nhập môi trường làm việc thực tế, học hỏi các kinh nghiệm chuyên môn tại cơ quan nhà nước, pháp chế doanh nghiệp, văn phòng và công ty luật, cơ quan nghiên cứu, tổ chức quốc tế, áp dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế của một doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, rèn luyện phong cách làm việc theo nhóm và ứng xử trong quan hệ công tác.

 1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

3.1. Về kiến thức 

Sau khi học xong học phần này, người học sẽ:

1) Bổ sung, củng cố và nâng cao kiến thức về các vấn đề pháp luật thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập;

2) Áp dụng được các quy định của pháp luật thương mại quốc tế để giải thích và giải quyết các vấn đề mang tính thực tiễn đặt ra trong mối quan hệ quốc tế giữa các chủ thể của pháp luật thương mại quốc tế;

3.2.Về kĩ năng

3) Tiếp cận và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng như về cách tổ chức hoạt động và quản lý tại một công ty/doanh nghiệp hoặc một cơ quan quản lý nhà nước;

4) Vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học về pháp luật thương mại quốc tế để ứng dụng vào môi trường làm việc thực tế một cách hiệu quả;

5) Làm việc độc lập, khoa học và sáng tạo;

6) Phát triển các kỹ năng giao tiếp đặc biệt là kỹ năng viết và nói;

7) Hình thành và phát triển kĩ năng tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá và xây dựng lập luận để giải quyết tình huống cụ thể liên quan tới pháp luật và quan hệ pháp luật thương mại quốc tế của Việt Nam;

3.3. Về thái độ

8) Có thái độ đúng đắn về việc lựa chọn ngành nghề và xác định rõ hơn về mục tiêu đối với nghề nghiệp tương lai của mình.

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Các giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đã các môn học trước;

– Các tài liệu kèm theo từ doanh nghiệp.

 1. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

5.1. Nội dung, kế hoạch chung

Thời gian Nội dung công việc
Sinh viên Giảng viên
Tuần thứ nhất Hiểu rõ những nội dung và yêu cầu của học phần TTTN. – Giới thiệu một số vị trí và đơn vị cho học phần TTTN của sinh viên
Tuần thứ 2 – Liên lạc với đơn vị thực tập.
– Hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của đơn vị nhận thực tập.
– Giảng viên có thể hỗ trợ và định hướng cho sinh viên
Tuần thứ 3 – Lập kế hoạch thực tập
– Chọn đề tài/lĩnh vực mình muốn nghiên cứu/thực tập (có cân nhắc đến thời gian hoàn thành và phạm vi nghiên cứu phù hợp với yêu cầu của học phần)
– Viết và nộp đề cương chi tiết
– Hướng dẫn sinh viên chọn đề tài
– Hướng dẫn viết đề cương chi tiết
– Chỉnh sửa và thông qua đề cương chi tiết.
Tuần thứ 2-7 – Sinh viên đến làm việc thực tế tại đơn vị thực tập và phải thực hiện các công việc mà đơn vị thực tập giao
– Sinh viên phải quan sát, tìm hiểu các hoạt động thực tế có liên quan chủ đề thực tập; phỏng vấn trực tiếp những người có liên quan; thu thập thông tin và dữ liệu chuẩn bị cho việc viết Thu hoạch TTTN.
– Liên hệ với giảng viên hướng dẫn để trao đổi các nội dung trong Thu hoạch TTTN.
– Kiểm tra tiến độ thực hiện của sinh viên.
– Trao đổi và hướng dẫn sinh viên các vấn đề liên quan đến thực tập và viết Thu hoạch TTTN.
Tuần thứ 8-9 – Hoàn thiện và chỉnh sửa Thu hoạch TTTN – Kiểm tra nội dung Thu hoạch TTTN
Tuần thứ 10 – Gửi Thu hoạch TTTN đến cơ quan thực tập xin xác nhận

– Nộp Thu hoạch TTTN cho Khoa

– Kiểm tra tiến độ thực hiện

 

 1. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

– Theo quy chế đào tạo hiện hành;

 1. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

7.1. Đánh giá thường xuyên:

Không

7.2. Đánh giá định kỳ

Hình thức Tỷ lệ
Hình thức trình bày 10%
Kết cấu bài báo cáo 10%
Nội dung báo cáo 40%
Thái độ 20%
Ý kiến phản hồi của đơn vị thực tập 20%

7.3. Tiêu chí đánh giá

– Hình thức Thu hoạch TTTN: Thu hoạch TTTN được trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297mm, in một mặt bằng mực đen). Thu hoạch TTTN có số lượng từ 30 đến 40  trang.

Kết cấu báo cáo: Phân bổ hợp lý số trang giữa các chương. Có tính hệ thống và liên kết cao giữa các nội dung trong báo cáo.

– Nội dung Thu hoạch TTTN:

 • Điều kiện để được chấm điểm nội dung và hình thức của khóa luận tốt nghiệp là sinh viên không bị điểm liệt chuyên cần là 0/1 điểm.
 • Nghiêm cấm đạo văn.
 • Số liệu phong phú, cập nhật, thích hợp cho nội dung báo cáo
 • Phân tích, lập luận sắc sảo, có cơ sở rõ ràng, tin cậy.

Thái độ được đánh giá bởi giảng viên hướng dẫn

 • Sinh viên nộp Thu hoạch TTTN trễ sẽ bị trừ điểm.
 • Sinh viên không liên hệ với giảng viên hướng dẫn trong quá trình thực tập, không có đề cương chi tiết hoặc đề cương chưa được giảng viên hướng dẫn thông qua sẽ nhận điểm 0.

– Ý kiến phản hồi của đơn vị thực tập được xác định dựa vào nhận xét của đơn vị thực tập với 5 tiêu chí là tác phong, thái độ, khả năng tiếp cận công việc, khả năng thực hiện công việc và ý nghĩa của các vấn đề được trình bày trong Thu hoạch TTTN đối với đơn vị thực tập.

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

 

PGS, TS Nguyễn Minh Hằng