Hacked by Ramsey

Chào mừng đến với Website Khoa Luật trường ĐH Ngoại Thương +++ Welcome to website of Law Faculty - Foreign Trade University

Tuyển sinh văn bằng 2 ngành Luật

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Bằng Đại học thứ 2 (tuyển sinh liên tục) như sau:

Xem thêm: Tuyển sinh văn bằng 2 ngành Luật

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 NGÀNH LUẬT – CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (2)

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Đại họcvăn bằng 2 ngành Luật – Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế

Xem thêm: THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 NGÀNH LUẬT – CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC...

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT 

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT- CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TỪ NĂM HỌC 2011-2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT-
CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TỪ NĂM HỌC 2011-2012

Xem thêm: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT- CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TỪ NĂM...