Chào mừng đến với Website Khoa Luật trường ĐH Ngoại Thương +++ Welcome to website of Law Faculty - Foreign Trade University

ThS Vũ Kim Ngân

nganThạc sỹ Vũ Kim Ngân

Cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội (2008), tốt nghiệp Thạc sỹ Luật Kinh tế quốc tế tại Học viện Thương mại Thế giới WTI, trường Đại học Bern, Thụy Sỹ (2011). Hiện nay, cô Ngân đang làm việc tại Tổ chức Thương mại thế giới WTO tại thành phố Geneva, Thụy Sỹ. Chuyên môn giảng dạy và lĩnh vực nghiên cứu của cô gắn liền với pháp luật thương mại quốc tế và luật của WTO liên quan đến thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và giải quyết tranh chấp. Năm 2011, cô Ngân tham gia viết một chương về Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế trong giáo trình Pháp luật thương mại quốc tế của trường Đại học Ngoại Thương do Nhà xuất bản Lao Động ấn hành