Hacked by Ramsey

Chào mừng đến với Website Khoa Luật trường ĐH Ngoại Thương +++ Welcome to website of Law Faculty - Foreign Trade University

Hội thảo quốc tế về thực hành nghề Luật

23Với 52 năm phát triển, trường Đại học Ngoại Thương đã tạo dựng được uy tín và danh tiếng trong việc đào tạo cử nhân kinh tế giỏi về nghiệp vụ, thành thạo tiếng Anh, có kỹ năng làm việc tốt, có thể làm việc trong môi trường quốc tế và môi trường cạnh tranh cao. Với mục tiêu phát triển thành một trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, từ năm 2011, trường Đại học Ngoại Thương đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo cử nhân luật, chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế (theo Quyết định số 2730/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05/07/2011).

Xem thêm: Hội thảo quốc tế về thực hành nghề Luật

Tổng kết khóa học ngắn hạn "Kỹ năng vận dụng các quy định của WTO và Việt Nam" 15/02/2011 - 25/02/2011

24Khai giảng vào ngày 15/02/2011, sau hai tuần học tập hiệu quả, khóa học ngắn hạn “KỸ NĂNG VẬN DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA WTO VÀO VIỆT NAM” đã kết thúc tốt đẹp và thành công. Khóa học do Khoa QTKD tổ chức trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Mutrap III- FTU1 về “Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học về luật thương mại quốc tế tại trường Đại học Ngoại Thương nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập của Việt Nam hậu WTO”. Nhiều giảng viên Bộ môn Luật (nay là Khoa Luật) đã tham gia tổ chức/giảng dạy khóa học này.

Xem thêm: Tổng kết khóa học ngắn hạn "Kỹ năng vận dụng các quy định của WTO và Việt Nam" 15/02/2011 -...