Hacked by Ramsey

Chào mừng đến với Website Khoa Luật trường ĐH Ngoại Thương +++ Welcome to website of Law Faculty - Foreign Trade University

Khai giảng lớp tiếng anh Pháp lý (Khóa 5) "Kỹ năng viết"

banner ngang

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học về tiếng Anh pháp lý trong thời kỳ hội nhập và hậu WTO, Khoa Luật – FTU tiếp tục khai giảng khoá học Tiếng Anh pháp lý- khóa 5- “kỹ năng viết”. Khóa học sẽ giúp học viên đạt được những kỹ năng cơ bản cần thiết để sử dụng ngôn ngữ viết Tiếng Anh pháp lý theo chuẩn ILEC (- International Legal English Certificate- Chứng chỉ tiếng Anh pháp lý quốc tế) trong các trường hợp thuyết phục đối tác, tư vấn khách hàng, đàm phán và soạn thảo hợp đồng, viết các văn bản đảm bảo gắn nghĩa vụ trách nhiệm cho các chủ thể.

 

Xem thêm: Khai giảng lớp tiếng anh Pháp lý (Khóa 5) "Kỹ năng viết"