Chào mừng đến với Website Khoa Luật trường ĐH Ngoại Thương +++ Welcome to website of Law Faculty - Foreign Trade University

Chương trình Thạc sỹ Luật kinh tế, chuyên sâu Luật kinh doanh quốc tế

Chương trình Thạc sỹ Luật kinh tế, chuyên sâu Luật kinh doanh quốc tế
Chương trình Thạc sỹ luật theo định hướng ứng dụng

Xem thêm: Chương trình Thạc sỹ Luật kinh tế, chuyên sâu Luật kinh doanh quốc tế

Diễn đàn hợp tác giữa Doanh nghiệp và Nhà trường Forum on University Enterprise Cooperation FUEC 2017

Với mục đích tăng cường gắn kết, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giữa Nhà trường với các đối tác đồng thời định hướng nghề nghiệp cho sinh viên thông qua triển lãm hướng nghiệp, ngày 24/3/2017, trường Đại học Ngoại thương tổ chức Diễn đàn Hợp tác giữa Doanh nghiệp với Nhà trường FUEC năm 2017 tại tầng 3 nhà VJCC.

Xem thêm: Diễn đàn hợp tác giữa Doanh nghiệp và Nhà trường Forum on University Enterprise Cooperation FUEC...

HỘI THẢO MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Bộ luật dân sự 2015 được thong qua ngày 24/11/2015 và sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, đạo luật này chứa đựng rất nhiều điểm mới so với các quy định của Bộ luật dân sự 2005. Việc tìm hiểu, phân tích và đánh giá các điểm mới này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với mỗi giảng viên, nhà nghiên cứu mà còn cả với những người thực hành luật và sinh viên chuyên ngành luật.

Xem thêm: HỘI THẢO MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Hội thảo quốc tế UNCITRAL Việt Nam 2016 - "Hài hòa hóa pháp luật thương mại và triển vọng trong khu vực ASEAN”

Công ước Viên năm 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của Liên hợp quốc  (CISG)  là một trong những công ước quốc tế đa phương về thương mại được phổ biến và áp dụng rộng rãi nhất, với hơn 80 quốc gia thành viên trên thế giới.

Xem thêm: Hội thảo quốc tế UNCITRAL Việt Nam 2016 - "Hài hòa hóa pháp luật thương mại và triển...

HỘI THẢO QUỐC TẾ « Tạo thuận lợi thương mại : Kinh nghiệm châu Âu và bài học cho Việt Nam»

     


Hà Nội, ngày 20-21 tháng 03 năm 2017
Ngày 22/02/2017, Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO (TFA) chính thức có hiệu lực đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng của WTO và của hệ thống thương mại đa biên. Là hiệp định đa biên đầu tiên được ký kết từ khi WTO ra đời, TFA có mục đích chính là đơn giản hóa thủ tục hải quan, từ đó giảm chi phí và thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa các Thành viên.

Xem thêm: HỘI THẢO QUỐC TẾ « Tạo thuận lợi thương mại : Kinh nghiệm châu Âu và bài học cho Việt Nam»