Hacked by Ramsey

Chào mừng đến với Website Khoa Luật trường ĐH Ngoại Thương +++ Welcome to website of Law Faculty - Foreign Trade University

Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Luật tại Đại học Ngoại thương

Nghề luật- chọn ai, ai chọn?

Nghề luật là một lĩnh vực lao động trí tuệ gian khổ, lao động đó đòi hỏi phải huy động rất nhiều tố chất trong một con người.

Xem thêm: Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Luật tại Đại học Ngoại thương

HỎI ĐÁP VỀ TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG (2)

Câu 1: Vì sao nên chọn học ngành Luật, chuyên ngành Luật TMQT của Đại học Ngoại Thương?

Xem thêm: HỎI ĐÁP VỀ TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG (2)

HỎI ĐÁP VỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2015

Hỏi: Năm nay sẽ tổ chức gộp hai kỳ thi: tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ làm một. Vậy xin hỏi kỳ thi chung này sẽ được tổ chức vào khi nào?

Xem thêm: HỎI ĐÁP VỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2015