Thông báo mở LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC

530

Trường Đại học Ngoại thương thông báo mở LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC cho những người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 3/2019, trong đó có chương trình dành cho ngành luật, các bạn xem thông tin chi tiết trong link đính kèm nhé
http://sdh.ftu.edu.vn/…/824-thông-báo-mở-lớp-bổ-sung-kiến-t…