Cơ cấu tổ chức

- PGS. TS Nguyễn Minh Hằng - Trưởng Khoa (2013 - Hiện nay). - TS Hà Công Anh Bảo - Phó Trưởng Khoa (2014 -...