Cơ cấu tổ chức

1093

– PGS. TS Nguyễn Minh Hằng – Trưởng Khoa (2013 – Hiện nay).

– TS Hà Công Anh Bảo – Phó Trưởng Khoa (2014 – Hiện nay).