Home GIỚI THIỆU Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (KHÓA V) DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ANH QUỐC (UK) CẤP BẰNG,...

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ THEO MÔ HÌNH THỰC...

Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021. Theo đó, năm nay, trường...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN   Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp Mã học phần: PLU521 Khoa: Luật Bộ môn phụ trách: Bộ môn Pháp luật Cơ...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THU HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN   Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp Mã học phần: PLU511 Khoa: Luật Bộ môn phụ trách: Bộ môn Pháp luật Cơ...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỰC TẬP GIỮA KHÓA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN   Tên học phần: Thực tập giữa khóa Mã học phần: PLU501 Khoa: Luật Bộ môn phụ trách: Bộ môn Pháp luật Cơ...

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LUẬT THƯƠNG MẠI...

Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo Cử nhân Luật Thương mại quốc tế: 01 - Những NL cơ bản...