CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH LUẬT KINH TẾ

105

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Kinh tế.

Chương trình chi tiết xem tại đây: Link