KHOÁ HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ DO TRUNG TÂM BLC VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC...

Link đăng ký: https://bit.ly/3aWjXWs ----------------------- Khoá học Tiếng Anh pháp lý do Trung tâm British Legal Center (Vương quốc Anh) và Trường Đại học Ngoại thương...

KHÓA HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ

Ngày 12-14-16/05/2022, Khoa Luật trường Đại học Ngoại thương và Trung tâm British Legal Center (Trung tâm BLC - Vương quốc Anh) phối hợp...

Khai giảng lớp tiếng anh Pháp lý (Khóa 5) “Kỹ năng viết”

banner ngang

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học về tiếng Anh pháp lý trong thời kỳ hội nhập và hậu WTO, Khoa Luật – FTU tiếp tục khai giảng khoá học Tiếng Anh pháp lý- khóa 5- “kỹ năng viết”. Khóa học sẽ giúp học viên đạt được những kỹ năng cơ bản cần thiết để sử dụng ngôn ngữ viết Tiếng Anh pháp lý theo chuẩn ILEC (- International Legal English Certificate- Chứng chỉ tiếng Anh pháp lý quốc tế) trong các trường hợp thuyết phục đối tác, tư vấn khách hàng, đàm phán và soạn thảo hợp đồng, viết các văn bản đảm bảo gắn nghĩa vụ trách nhiệm cho các chủ thể.