CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH LUẬT KINH TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

112

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng của Trường Đại học Ngoại thương cung cấp các kiến thức thực tiễn và các kỹ năng, ngoại ngữ (tiếng Anh) cần thiết để học viên có thể trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực luật kinh tế, chuyên sâu luật kinh doanh quốc tế. Chương trình đào tạo nhấn mạnh đến việc hình thành và tăng cường kỹ năng của học viên trong: đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế; tư vấn về thương mại, đầu tư quốc tế; tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh quốc tế và giải quyết các vấn đề mang tính chất thực tiễn.

Chương trình chi tiết xem tại đây: Link