CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ THEO MÔ HÌNH THỰC...

Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021. Theo đó, năm nay, trường...

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI...

Khởi đầu của các luật gia, luật sư, trọng tài viên, hòa giải viên chuyên nghiệp trong môi trường thương mại toàn cầu “Tư duy...

Tuyển sinh văn bằng 2 ngành Luật

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Bằng Đại học thứ 2 (tuyển sinh liên tục) như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 NGÀNH LUẬT – CHUYÊN NGÀNH...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Đại họcvăn bằng 2 ngành Luật – Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT- CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT-
CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TỪ NĂM HỌC 2011-2012