Home GÓC SINH VIÊN Lịch học - Lịch thi

Lịch học - Lịch thi

BAN CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA LUẬT ĐH NGOẠI THƯƠNG (2)

BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

(thành lập theo Quyết định số 08/2013/QĐ-Khoa Luật ngày 25/3/2013 của Phó Trưởng Khoa Luật)

Để hỗ trợ các bạn sinh viên FTU vượt qua các khó khăn trong việc học ngành Luật, Khoa Luật đã quyết định thành lập Ban cố vấn học tập gồm các thầy cô rất tâm huyết, nhiệt tình với sinh viên và các bạn sinh viên Luật Thương mại quốc tế có kết quả học tập khá giỏi.