Học bổng khuyến học YKVN năm học 2017 – 2018

1001

YKVN dự kiến thực hiện chương trình học bổng khuyến học dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên nghèo vượt khó (“Chương trình Học bổng YKVN”) hiện đang theo học tại một số cơ sở đào tạo luật tại Thành Phố Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh 

 

 

KẾ HOẠCH
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC YKVN
NĂM HỌC 2017 – 2018

Được thành lập vào năm 1999, Công ty Luật TNHH YKVN (“YKVN”) là công ty luật hàng đầu của Việt Nam có kinh nghiệm tư vấn cả trong nước và quốc tế với hơn bảy mươi luật sư tại các văn phòng tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore. YKVN là công ty luật tư vấn hàng đầu về các lĩnh vực mua bán và sáp nhập công ty, tài chính doanh nghiệp, tài trợ dự án, ngân hàng, thị trường vốn, đầu tư nước ngoài, tố tụng tòa án và tranh tụng trọng tài, thương mại quốc tế và thuế. YKVN đã đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý được trao tặng bởi các tổ chức uy tín ở Việt Nam và Quốc tế (vui lòng xem thông tin chi tiết về YKVN tại Phụ lục – Các thông tin cơ bản về YKVN).

YKVN dự kiến thực hiện chương trình học bổng khuyến học dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên nghèo vượt khó (“Chương trình Học bổng YKVN”) hiện đang theo học tại một số cơ sở đào tạo luật tại Thành Phố Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

I. Đối tượng xét cấp học bổng

(i) Đối với học bổng cấp cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: sinh viên luật hệ chính quy năm thứ ba (đối với các ngành học 4 năm) và sinh viên năm thứ tư (đối với các ngành học 5 năm).

(ii) Đối với học bổng cấp cho sinh viên nghèo vượt khó: sinh viênluật hệ chính quy.

Đồng thời, các đối tượng được nêu tại Mục I(i) và I(ii)hiện đang theo học tại một trong các cơ sở đào tạo luật dưới đây:

Tại Thành phố Hà Nội:

(a) Đại học Luật Hà Nội;

(b) Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội;

(c) Khoa Luật Quốc tế – Học viện Ngoại giao;

(d) Khoa Luật – Đại học Ngoại thương; và

(e) Khoa Luật – Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

(a) Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

(b) Đại học Kinh tế – Luật; và

(c) Khoa Luật – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thông tin học bổng

1. Số lượng học bổng(áp dụng cho từng khu vực Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)

(i) Đối với sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: 8 – 10 suất/năm học; và

(ii) Đối với sinh viên nghèo vượt khó: 2 – 4 suất/năm học.

2. Thời hạn học bổng

(i) Đối với học bổng cấp cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: học bổng được cấp theo từng năm học và có giá trị kéo dài tối đa trong 2 năm học nếu sinh viên tiếp tục đạt đủ điều kiện và tiêu chuẩn cấp học bổng cho năm học thứ 2 theo đánh giá của YKVN. Sau mỗi năm học, YKVN sẽ tiến hành xem xét và quyết định việc cấp học bổng cho năm học tiếp theo đối với các sinh viên đã nhận học bổng trong năm học trước đó trên cơ sở (a) bảng điểm học tập của năm học gần nhất (có xác nhận của nhà trường), (b) kết quả tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Học bổng YKVN và (c) kết quả bài thi kiểm tra chất lượng.

(ii) Đối với học bổng cấp cho sinh viên nghèo vượt khó:học bổng được cấp theo từng năm học và giá trị kéo dài trong suốt thời gian sinh viên theo học tại đại học. Sau mỗi năm học, YKVN sẽ tiến hành xem xét và quyết định việc cấp học bổng cho năm học tiếp theo đối với các sinh viên đã nhận được học bổng trong năm học trước đó trên cơ sở (a) bảng điểm học tập của năm học gần nhất (có xác nhận của nhà trường) và (b) kết quả tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Học bổng YKVN.

3. Quyền lợi học bổng

Giá trị vật chất:

(i) Đối với học bổng cấp cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: 5.000.000 VND/năm học; và

(ii) Đối với học bổng cấp cho sinh viên nghèo vượt khó: 10.000.000 VND/năm học.

Các quyền lợi khác:

Bên cạnh giá trị hỗ trợ vật chất nêu trên, sinh viên còn có cơ hội được tham gia những buổi học, buổi nói chuyện chuyên đề, buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm về nghề luật định kỳ hàng tháng và được học hỏi, trao đổi thường xuyên, trực tiếp với những luật sư đang làm việc tại YKVN. Sinh viên có thành tích học tập tốtvà tích cực tham gia các hoạt động của Chương trình Học bổng YKVN trong năm đầu tiênnhận học bổngcó thểcó cơ hội được thực tập tại YKVN trong thời gian tối đa 3 tháng.

III. Quy trình xét cấp học bổng

1. Quy trình xét cấp học bổng áp dụng đối với sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Vòng 1: Vòng hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ xin cấp học bổng (bằng tiếng Việt) về địa chỉ thư điện tử (i) scholarship.hn@ykvn-law.com(đối với khu vực Thành phố Hà Nội) và (ii) scholarship.hcm@ykvn-law.com(đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh), trước ngày 25 tháng 11 năm 2017, bao gồm:

(i) Bảng điểm học tập tính đến thời điểm nộp hồ sơ với điểm trung bình tối thiểu đạt 7,5 (tính trên thang điểm 10) (có xác nhận của nhà trường);

(ii) Giấy kê khai thông tin cá nhân (tối thiểu bao gồm các thông tin về (A) quá trình học tập tại các bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học, (B) khối thi (hoặc môn thi) và điểm thi vào trường đại học và (C) trình độ ngoại ngữ);

(iii) Thư giới thiệu về bản thân; và

(iv) Bài luận phân tích vấn đề pháp lý (tối đa 1.500 chữ) theo chủ đề sau:

“Ông B là tổng giám đốc và đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần C (“Công ty C”). Theo điều lệ của Công ty C, các hợp đồng mà Công ty C ký kết có giá trị từ 10 tỷ VND phải được hội đồng quản trị của Công ty C thông qua.

Ngày 01 tháng 7 năm 2017, ông B ký hợp đồng có giá trị 20 tỷ VND (“Hợp đồng”) khi chưa được hội đồng quản trị của Công ty C thông qua.

Với vai trò là luật sư của Công ty C, anh/chị hãy cho biết Hợp đồng trên có bị vô hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam không? Phân tích và đưa ra lập luận cụ thể.”

Vòng 2: Vòng phỏng vấn

Các sinh viên được chọn tham gia phỏng vấn trực tiếp với Luật sư Trương Nhật Quang, luật sư điều hành của YKVN hoặc các luật sư thành viên khác của YKVN.

2. Quy trình xét cấp học bổng áp dụng đối với sinh viên nghèo vượt khó

Vòng 1: Vòng hồ sơ

Mỗicơ sở đào tạo luật được nêu tại Mục I sẽ chọn ra danh sách tối đa 2 sinh viênđáp ứng các tiêu chí sau đây:

(i) Có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có ý thức vươn lên khó khăn để học tập tốt; và

(ii) Tham gia các hoạt động của nhà trường và xã hội: tham gia các hoạt động đoàn, hội, câu lạc bộ, đội, nhóm, đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi học thuật và năng khiếu, đóng góp vào phong trào học tập, nghiên cứu khoa học hoặc các hoạt động tình nguyện, từ thiện và các hoạt động cộng đồng khác tại nhà trường hoặc địa phương.

Danh sách sinh viên nghèo vượt khó tối thiểu phải bao gồm thông tin về điểm trung bình học tậptính đến thời điểm nộp hồ sơ, kèm theo các giấy tờ và văn bản về các thành tích mà sinh viên đạt được trong quá trình học tập (nếu có).Danh sáchsinh viên nghèo vượt khó và các giấy tờ có liên quanđược gửi về địa chỉ thư điện tử (i)scholarship.hn@ykvn-law.com(đối với khu vực Thành phố Hà Nội) và (ii)scholarship.hcm@ykvn-law.com(đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh),trước ngày 25 tháng 11 năm 2017.

Vòng 2: Vòng phỏng vấn

Các sinh viên được chọn tham gia phỏng vấn trực tiếp với Luật sư Trương Nhật Quang, luật sư điều hành của YKVN hoặc các luật sư thành viên khác của YKVN.

(d) Thông tin – Liên lạc

Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình Học bổng YKVN xin vui lòng liên lạc qua địa chỉ thư điện tử (i) scholarship.hn@ykvn-law.com(đối với khu vực Thành phố Hà Nội)và(ii) scholarship.hcm@ykvn-law.com(đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh).

___________________________________________________________________________________________
PHỤ LỤC
CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ YKVN

Thông tin chung Được thành lập vào năm 1999, YKVN là công ty luật hàng đầu của Việt Nam có kinh nghiệm tư vấn cả trong nước và quốc tế với hơn bảy mươi luật sư và chuyên viên tư vấn tại các văn phòng tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore.

Đội ngũ luật sư của YKVN được đào tạo tại Việt Nam, một số tiểu bang của Hoa Kỳ (California, New York, Bắc Carolina và Washington), Úc, Anh và Singapore.

Các khách hàng tiêu biểucủa YKVN bao gồm các doanh nghiệp nhà nước lớn (như Vietcombank, BIDV, PetroVietnam, EVN và Vietnam Airlines), các tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam (như Tập đoàn Masanvà Tập đoàn Vingroup), các công ty đa quốc gia lớn (nhưHanes, McDonald’s, Pfizer, Kraft Foods và Coca Cola), các ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới (như Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank và Barclays), các tổ chức tài chính (như IFC, HSBC, Citibank và Standard Chartered Bank) và các quỹ đầu tư vốn tư nhân (nhưKKR, Carlyle, TPG và Warburg Pincus).

Vui lòng xem thêm thông tin về YKVN tại website (https://www.ykvn-law.com).

Các giải thưởng YKVNthường xuyên nhận được giải thưởng “Công ty Luật Quốc gia trong Năm” của Việt Nam từ các tạp chí pháp lý hàng đầu trên thế giới và trong khu vực. Đặc biệt, chúng tôi đã giành được tất cả các giải thưởng “Công ty Luật Quốc gia trong Năm”của Việt Nam trong năm 2017.

Tạp chí Luật Tài chính Quốc tế : 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2005 và 2004 (đây là lần đầu tiên danh hiệu này được trao cho một công ty luật của Việt Nam)

Tạp chí Chambers and Partners
: 2017 và 2012
Tạp chí Asian Legal Business
: 2017 và 2005

Tạp chí Asialaw Profiles : 2017

Chúng tôi luôn được xếp Hạng 1 bởi các tạp chí pháp lý hàng đầu trên thế giới và trong khu vựcđối với hoạt động tư vấn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thị trường vốn, mua bán và sáp nhập và các giao dịch công ty khác, và giải quyết tranh chấp.

Tạp chí Luật Tài chính Quốc tế : 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, và2010

Tạp chí Chambers and Partners
: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 và 2009

Tạp chí Legal 500 Asia Pacific
: 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 và2010

Tạp chí Asialaw Profiles : 2017, 2016, 2014 và 2013