Giấy mời tham dự Hội thảo KH Khoa Luật “Một số điểm mới của Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015”

470

TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG

KHOA LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/GM-KL

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2016

                     GIẤY MỜI

 

 

Kính gửi: …………………………………………………………………………………..

 

Bộ luật dân sự 2015 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 chứa đựng rất nhiều điểm mới so với các quy định của Bộ luật dân sự 2005. Việc tìm hiểu, phân tích và đánh giá các điểm mới này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với mỗi giảng viên, nhà nghiên cứu mà còn cả với những người thực hành luật và sinh viên chuyên ngành luật.

Nhằm mục đích trao đổi chuyên môn nghề nghiệp, đồng thời giúp các giảng viên và sinh viên trường Đại học Ngoại Thương nắm bắt và cập nhật kịp thời những nội dung mới của Bộ luật Dân sự 2015 phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập và làm việc, Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương, tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Một số điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015”.

Thời gian: 08h00, thứ Năm ngày 23 tháng 06 năm 2016

Địa điểm:  Phòng hội thảo quốc tế Liên Việt, tầng 10 nhà A, Trường Đại học Ngoại    thương, 91 phố Chùa Láng, Hà Nội (xem Chương trình Hội thảo kèm theo)

Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương trân trọng kính mời Quý vị tham dự Hội thảo. Mọi thông tin chi tiết và đăng ký tham gia xin liên hệ: Ms Huyền (tel: 0974 969656; email: khoaluatftu@ftu.edu.vn).

Khoa Luật rất mong nhận được sự quan tâm của Quý vị!

TRƯỞNG KHOA LUẬT

 

TS Nguyễn Minh Hằng

Chương trình hội thảo: “Một số điểm mới của Bộ luật dân sự 2015”

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8h00-8h30

Đăng ký đại biểu

Khoa Luật

8h30-8h45

Khai mạc hội thảo

Đại diện trường Đại học Ngoại thương và đại diện khoa Luật

Phiên sáng

Chủ tọa:  PGS, TS Đỗ Văn Đại

 TS Nguyễn Minh Hằng

8h45-9h15

Những thay đổi lớn của BLDS 2015

PGS, TS Đỗ Văn Đại

Trưởng Khoa Luật Dân sự, ĐH Luật TP. HCM

TTV, Phó chủ tịch HĐKHPL Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

9h15-9h45

Những quy định về thời hiệu trong BLDS 2015

Ông Tưởng Duy Lượng

Nguyên Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao

9h45-10h

Nghỉ giải lao

 

10h-10h30

Những điểm mới nội bật về quyền sở hữu và quyền khác trong BLDS 2015

PGS, TS Trần Thị Huệ

Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội

10h30-11h

Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về trách nhiệm của nhà nước khi tham gia giao dịch dân sự

TS Nguyễn Ngọc Hà

Giảng viên Khoa Luật, trường Đại học Ngoại thương

11h-11h45

Thảo luận

Toàn hội thảo

Phiên chiều

Chủ tọa:   PGS, TS Tăng Văn Nghĩa

                TS Nguyễn Tiến Vinh

13h30-14h00

Một số vấn đề về hợp đồng trong BLDS

TS Nguyễn Am Hiểu

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự – Bộ Tư Pháp; Trọng tài viên VIAC

14h00-15h00

Diễn giải và áp dụng Điều 420 BLDS 2015 về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

TS Nguyễn Minh Hằng

Trưởng Khoa Luật, Trường ĐH Ngoại thương; Trọng tài viên VIAC

15h00-15h30

Phần 5 BLDS 2015 và xu thế pháp điển hóa tư pháp quốc tế

TS Nguyễn Tiến Vinh

Phó Chủ nhiệm (Phụ trách) Bộ môn Luật Quốc tế, Khoa Luật ĐHQGHN

15h30-16h00

Thảo luận

Toàn hội thảo

16h00

Bế mạc

Đại diện Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương