UNCITRAL Trade Law Forum Incheon – Hàn Quốc

597

TS Nguyễn Minh Hằng, trưởng khoa Luật ĐH Ngoại Thương, trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), thành viên sáng lập CISGVN tham gia UNCITRAL Trade Law Forum tại Incheon- Hàn Quốc, 16-17/05/2016

 

Tham gia vào phiên thảo luận về Legal Education for Global Economy, TS Nguyễn Minh Hằng cùng với các chuyên gia đến từ Australia, Nhật Bản, HongKong và Ấn Độ đã trao đổi về tầm quan trọng của việc đưa các nội dung của luật kinh doanh quốc tế, đặc biệt là các văn bản của UNCITRAL và của HccH vào đào tạo luật. Các chuyên gia cũng chia sẻ về những lợi ích đối với sinh viên luật và các trường đào tạo luật trong việc tham gia vào cuộc thi Trọng tài giả định về CISG (Vis East Moot).

TS Hằng trình bày về việc luật thương mại quốc tế đã được đưa vào chương trình đào tạo luật tại Việt Nam như thế nào, và sự cần thiết áp dụng các phương pháp và hoạt động mang tính thực hành (mô phỏng/phiên tòa hay phiên trọng tài giả định) trong việc đào tạo luật thương mại quốc tế. Để thực hiện việc này, ĐH Ngoại Thương đã kết hợp với VIAC để lựa chọn và đưa các án lệ trọng tài vào các phiên tòa giả định cho sinh viên.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Diễn đàn này, TS Hằng cũng giới thiệu về nhóm CISGVN- một sáng kiến cá nhân trong việc nghiên cứu và thúc đẩy CISG tại Việt Nam. Nhóm đã có một Chương trình Hành động về CISG gồm tổ chức các hội thảo, dịch các ý kiến của Hội đồng tư vấn CISG, dịch sách, viết bài đăng tạp chí, viết sách… ĐH Ngoại Thương và VIAC tham gia rất tích cực vào CISGVN.