CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO (dự kiến) Quan hệ đối tác EU-ASEAN: những thách thức từ các sáng kiến hợp tác của các cường quốc kinh tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương

564
Thời gian: hai ngày, 9 và 10/10/2017
Địa điêm: tại trường ĐH Ngoại Thương
 
Đơn vị tổ chức và tài trợ: 
– Trường ĐH Ngoại Thương
– Trường Đại học Rennes II (CH Pháp)
– Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chất lượng cao Jean Monet (CH Pháp) 
– Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, 
– Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)
– và nhiều đối tác ở Bỉ, Canada,  
Chi tiết về chương trình hội thảo xem thêm tại đây (1) (2)