KHÓA ĐÀO TẠO : “PHÒNG NGỪA RỦI RO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH NGOẠI THƯƠNG” TẠI TẬP ĐOÀN VINGROUP

506

Ngày 22/07/2017, tại Phòng truyền thống, Văn phòng Tập đoàn Vingroup đã diễn ra khóa đào tạo “Phòng ngừa rủi ro và giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch ngoại thương” do Tập đoàn Vingroup và Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương phối hợp tổ chức.

Tham dự khóa học là các cán bộ, chuyên viên tới từ các phòng ban của Tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên trong Tập đoàn, đặc biệt là các phòng ban có tham gia trực tiếp vào hoạt động giao dịch ngoại thương như ban pháp chế, ban tài chính Tập đoàn, phòng mua hàng, cung ứng, phòng hành chính, pháp chế của công ty tư vấn xây dựng VinCom, công ty VinCommerce, VinEco, bệnh viện VinMec,…
Tại buổi học, giảng viên – TS. Nguyễn Minh Hằng, Trưởng khoa Luật Đại học Ngoại thương đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm quý báu về việc phòng ngừa rủi ro và giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch ngoại thương, trong đó tập trung vào ba vấn đề chính: nhận diện rủi ro, kỹ năng soạn thảo hợp đồng để phòng ngừa rủi ro và kỹ năng giải quyết tranh chấp ngoại thương. Các học viên từ kinh nghiệm thực tiễn của mình thảo luận và trao đổi sôi nổi về các rủi ro thực tế đã gặp phải cũng như các phương án khả thi để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động ngoại thương tại Vingroup.
Buổi đào tạo kết thúc tốt đẹp, không chỉ giải quyết các vấn đề do học viên đưa ra mà còn trang bị cho học viên những kỹ năng cơ bản để xử lý các vướng mắc, tranh chấp về hợp đồng ngoại thương có thể phát sinh trong thời gian tới.