KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN GIAI ĐOẠN I HỌC KỲ II 2019-2020

919

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy trực tuyến và xây dựng kế hoạch triển khai trong thời gian tới, đặc biệt trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đề nghị các sinh viên với tinh thần trách nhiệm sẽ đóng góp ý kiến về chất lượng giảng dạy trực tuyến của học phần trong giai đoạn 1, học kỳ II, năm học 2019-2020 (từ 06/01/2020 – 29/03/2020). Mỗi đóng góp ý kiến của sinh viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến tại trường đại học Ngoại thương và cùng các thầy cô tạo ra một môi trường học tập hiệu quả.

Thời gian khảo sát: trước ngày 06/04/2020.

Thực hiện khảo sát theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập hệ thống khảo sát trực tuyến http://khaosat.edu.vn/
Bước 2: Chọn phiếu “Khảo sát ý kiến về chất lượng giảng dạy trực tuyến giai đoạn I học kỳ II năm học 2019-2020
Bước 3: Nhập Mã số sinh viên để tham gia khảo sát
Bước 4: Trả lời câu hỏi khảo sát và nhấn GỬI để hoàn thành khảo sát

Mọi thắc mắc vui lòng gửi email về địa chỉ: info@ftu.edu.vn, hoặc liên hệ hotline: 0905911126 (Ms Ánh)