ĐH NGOẠI THƯƠNG MỞ THẠC SỸ LUẬT KINH TẾ VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC TÂY ANH QUỐC

3271

Trường Đại học Ngoại thương tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Luật Kinh tế

và Thương mại Quốc tế (Master of Laws in International Trade and Economic

Law) liên kết với Đại học Tây Anh Quốc (UWE), do trường Đại học Tây Anh

Quốc cấp bằng.

Chương trình có thời gian học trong một năm, giảng dạy bằng

tiếng Anh, tổng cộng 180 học phần bao gồm ba giai đoạn:

 Giai đoạn I: Học 4 môn tại Đại học Ngoại thương, Việt Nam

 Giai đoạn II: Học 4 môn tại Đại học Tây Anh Quốc, Anh Quốc

 Giai đoạn III: Làm luận văn tốt nghiệp tại Việt Nam

 

TT Môn học Số tín chỉ Địa điểm Giảng viên
1  Phương pháp nghiên cứu khoa học  15 Anh Quốc ĐH Tây Anh Quốc
2 Hợp đồng Quốc tế  15 Việt Nam  ĐHNT
3  Luật Tài chính và Ngân hàng Quốc tế 15 Việt Nam  ĐHNT
4 Toàn cầu hóa và Pháp luật  15 Việt Nam  ĐHNT
5 Luật về Tổ chức thương mại thế giới 15 Anh Quốc ĐH Tây Anh Quốc
6 Môn tự chọn 15 Anh Quốc ĐH Tây Anh Quốc
7 Môn tự chọn 15 Anh Quốc ĐH Tây Anh Quốc
8 Môn tự chọn 15 Anh Quốc ĐH Tây Anh Quốc
9 Luận văn 60 Việt Nam  ĐH Tây Anh Quốc và ĐHNT

*Các môn tự chọn: Luật lao động, Luật hàng hải, Luật quản lý doanh nghiệp và

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Các vấn đề pháp lý về tội phạm tài chính

Quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ Quốc tế, Giải quyết tranh chấp Thương mại Quốc tế.

1. Điều kiện tuyển sinh:

 Đã tốt nghiệp đại học thuộc tất cả các chuyên ngành

 Trình độ tiếng Anh: IELTS 6.0, trước khi sang Anh phải có IELTS

6.5

2. Chi phí:

 Học phí dự kiến:

o Giai đoạn I tại ĐH Ngoại thương: 69.000.000 vnđ

o Giai đoạn II tại ĐH Tây Anh Quốc: £4.160 (tương đương

o Giai đoạn III tại ĐH Ngoại thương: 60.000.000 vnđ

 Chi phí nhà ở, sinh hoạt tại Anh: ước tính 60.000.000 vnđ trong 4

tháng (phụ thuộc vào chi dùng của từng cá nhân)

3. Thông tin liên hệ:

134.000.000 vnđ)

Khoa đào tạo quốc tế (phòng 1008, tầng 10 – nhà A)

Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 84-4-3259-5158 (ext 244, 249); Fax:84-4-8 343 605

Email: minhnb@ftu.edu.vn

Website: http://kdtqt.ftu.edu.vn hoặc http://www.uwe.ac.uk/