Home GIỚI THIỆU Hồ sơ giảng viên

Hồ sơ giảng viên

G/v Đặng Thị Minh Ngọc

Giảng viên Đặng Thị Minh Ngọc Tốt nghiệp cử nhân 2 trường Đại học Ngoại thương và Đại học Luật Hà Nội. Cô cũng đã...

ThS.Nguyễn Lan Anh

Thạc sỹ Nguyễn Lan Anh Tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà nội năm 2002. Sau đó cô...

ThS.Phùng Thị Yến

Thạc sỹ Phùng Thị Yến  Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Luật kinh tế tại Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2011. Trước khi...

G/v Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

Giảng viên Nguyễn Hoàng Mỹ Linh  Tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội năm 2009. Cô là giảng viên Khoa Luật – trường Đại...

GS.TS Nguyễn Thị Mơ

cmoGS. TS. NGND. Nguyễn Thị Mơ

Tốt nghiệp Đại học Luật và nhận bằng Cử nhân ngành Luật học, chuyên ngành Tư pháp quốc tế, tại Trường Quan hệ Quốc tế (MGIMO), Mátxcơva (Liên Xô cũ) vào tháng 7 năm 1974. Về giảng dạy Luật tại Trường Đại học Ngoại Thương tháng 9 năm 1974. Nghiên cứu sinh tại Khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp (MGU) và nhận bằng Tiến sỹ Luật học tại trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp (MGU), Mátxcơva (Liên Xô cũ) năm 1984.

 

PGS.TS Nguyễn Minh Hằng

PGS.TS Nguyễn Minh Hằng Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương loại giỏi, nhận bằng thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế loại tốt và bảo...