Home GIỚI THIỆU Hồ sơ giảng viên

Hồ sơ giảng viên

ThS.Đỗ Viết Anh Thái

thaiThạc sỹ Đỗ Viết Anh Thái

Là giảng viên trẻ nhất vừa gia nhập khoa Luật năm 2011. Cô là cựu sinh viên K45 của Trường Đại học Ngoại thương, thủ khoa đầu vào (khối D3) và thủ khoa đầu ra của trường Đại học Ngoại Thương niên khóa 2006-2010.

ThS.Hoàng Thị Minh Hằng

Thạc sỹ Hoàng Thị Minh Hằng Tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh doanh Quốc tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Năm 2012, cô hoàn...

GS.TS Nguyễn Thị Mơ

cmoGS. TS. NGND. Nguyễn Thị Mơ

Tốt nghiệp Đại học Luật và nhận bằng Cử nhân ngành Luật học, chuyên ngành Tư pháp quốc tế, tại Trường Quan hệ Quốc tế (MGIMO), Mátxcơva (Liên Xô cũ) vào tháng 7 năm 1974. Về giảng dạy Luật tại Trường Đại học Ngoại Thương tháng 9 năm 1974. Nghiên cứu sinh tại Khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp (MGU) và nhận bằng Tiến sỹ Luật học tại trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp (MGU), Mátxcơva (Liên Xô cũ) năm 1984.

 

G/v Trần Thị Liên Hương

Giảng viênTrần Thị Liên Hương Tốt nghiệp Cử nhân Luật Kinh doanh Quốc tế trường Đại học Ngoại thương và hiện đang tham gia...

G/v Đào Xuân Thủy

Giảng viên Đào Xuân Thủy   Tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương. Hiện nay, thầy đang tham gia...

ThS.Phùng Thị Yến

Thạc sỹ Phùng Thị Yến  Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Luật kinh tế tại Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2011. Trước khi...