Home GIỚI THIỆU Hồ sơ giảng viên

Hồ sơ giảng viên

ThS.Đỗ Viết Anh Thái

thaiThạc sỹ Đỗ Viết Anh Thái

Là giảng viên trẻ nhất vừa gia nhập khoa Luật năm 2011. Cô là cựu sinh viên K45 của Trường Đại học Ngoại thương, thủ khoa đầu vào (khối D3) và thủ khoa đầu ra của trường Đại học Ngoại Thương niên khóa 2006-2010.

ThS Hà Công Anh Bảo

Thạc sỹ Hà Công Anh Bảo  Tốt nghiệp thạc sỹ tại trường đại học Wales (Vương quốc Anh) năm 2010. Thầy đang là Nghiên cứu...

TS. Võ Sỹ Mạnh

TS. Võ Sỹ Mạnh  Tốt nghiệp cử nhân 2 trường Đại học: Cử nhân Kinh tế ngoại thương – Trường Đại học Ngoại thương, Việt...

ThS.Nguyễn Lan Anh

Thạc sỹ Nguyễn Lan Anh Tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà nội năm 2002. Sau đó cô...

G/v Đặng Thị Minh Ngọc

Giảng viên Đặng Thị Minh Ngọc Tốt nghiệp cử nhân 2 trường Đại học Ngoại thương và Đại học Luật Hà Nội. Cô cũng đã...

G/v Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

Giảng viên Nguyễn Hoàng Mỹ Linh  Tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội năm 2009. Cô là giảng viên Khoa Luật – trường Đại...