TS. Võ Sỹ Mạnh

2259
TS. Võ Sỹ Mạnh

TS. Võ Sỹ Mạnh 

Tốt nghiệp cử nhân 2 trường Đại học: Cử nhân Kinh tế ngoại thương – Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam năm 2004 và Cử nhân Luật  – Trường Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam năm 2007. Năm 2008, thầy bắt đầu tham gia khóa đào tạo Thạc sỹ Luật Thương mại Quốc tế  thuộc Đại học Leicester, Vương Quốc Anh và đã tốt nghiệp năm 2009. Bên cạnh đó, thầy đã hoàn thành Khóa Đào tạo nghiệp vụ luật sư tại Học viện Tư pháp và hiện đang là chuyên gia tư vấn tại Công ty Luật số 5 – Quốc gia, một trong những công ty luật hàng đầu ở Việt Nam. Với công tác chuyên môn, thầy vừa tham gia giảng dạy vừa tư vấn (tiềng Việt và tiếng Anh) các vấn đề pháp luật khác nhau, đặc biệt các vấn đề liên quan đến kinh doanh quốc tế, hợp đồng thương mại, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thầy còn là Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, Trường Đại học Ngoại thương.