GS.TS Nguyễn Thị Mơ

4115
GS. TS. Nguyễn Thị Mơ

GS. TS. NGND. Nguyễn Thị Mơ

Tốt nghiệp Đại học Luật và nhận bằng Cử nhân ngành Luật học, chuyên ngành Tư pháp quốc tế, tại Trường Quan hệ Quốc tế (MGIMO), Mátxcơva (Liên Xô cũ) vào tháng 7 năm 1974. Về giảng dạy Luật tại Trường Đại học Ngoại Thương tháng 9 năm 1974. Nghiên cứu sinh tại Khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp (MGU) và nhận bằng Tiến sỹ Luật học tại trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp (MGU), Mátxcơva (Liên Xô cũ) năm 1984.

Thành tích nổi bật:

-Nhận bằng sau đại học của Trường Kinh doanh Châu Âu (thuộc Phòng Thương mại Quốc tế-ICC) về kinh tế thị trường năm 1991.

-Là Trọng tài Viên Trung tâm trong tài Quôc tế Việt Nam (VIAC) từ năm 1993.

-Được phong Chức danh Phó Giáo sư ngành Luật học năm 1996 (tại Việt Nam), được phong Giáo sư ngành Luật học năm 2003 (tại Việt Nam). Được tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 1998, Nhà giáo Nhân dân năm 2006.

-Cô nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương (1998-2005), Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế đối ngoại (2002-2011) và đã từng giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Luật thuộc khoa Quản trị kinh doanh.

Hiện nay, cô đang là Giảng viên cao cấp Khoa Luật tại trường Đại học Ngoại thương và là Trọng tài viên rất uy tín của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn của cô là Tư pháp quốc tế. Cô đã và đang giảng dạy các môn học cho chương trình cử nhân, như: Pháp luật đại cương,  Pháp luật kinh tế, Pháp luật trong hoạt động Kinh tế đối ngoại, Pháp luật Đầu tư, Pháp luật Doanh nghiệp, Pháp luật thương mại quốc tế và cho chương trình cao học, như: Pháp luật thương mại quốc tế, Pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế, Các định chế thương mại quốc tế (Chương trình thạc sĩ kinh tế tại Đại học Ngoại thương) và các môn: Pháp Luật về hợp đồng kinh doanh, Pháp luật về hợp đồng TMQT, Pháp luật về giải quyết tranh chấp, Pháp luật về thanh toán quốc tế, WTO và luật chơi của WTO…(chương trình thạc sĩ luật học tại Đại học Luật HN và TP HCM) …

Với gần 40 năm kinh nghiệm giảng dạy các môn luật chuyên ngành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cả các đối tượng là cán bộ quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cô được rất nhiều thế hệ sinh viên, học viên đánh giá cao về lòng yêu nghề, sự tâm huyết, khả năng chuyên môn vững vàng và phương pháp giảng dạy tích cực, tiến bộ.Cô cũng là Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Nhà nước và nhiều đề tài NCKH cấp Bộ, trường và là tác giả của nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo và nhiều bài viết thuộc ngành luật học, đăng tải trong các tạp chí uy tín của Việt Nam và nước ngoài.