PGS.TS Tăng Văn Nghĩa

3129
GS. TS. Tăng Văn Nghĩa

PGS, TS Tăng Văn Nghĩa 

Giảng viên Khoa Luật, Trường  ĐHNT, tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1991, đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại CHLB Đức (trường Đại học Tổng hợpGoettingen). Thầy vừa là trưởng bộ môn pháp luật cơ sở, vừa là trưởng Khoa Sau đại học trường Đại học Ngoại thương. Thầy hiện tham gia giảng dạy các môn học như Pháp luật cạnh tranh, Pháp lý đại cương, Pháp luật kinh doanh quốc tế, Pháp luật đầu tư cho bậc đào tạo đại học và sau đại học. Thầy cũng là chuyên gia trong nhiều dự án của MUTRAP, chủ nhiệm đề tài nghị định thư cấp Nhà nước và chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ trong những năm vừa qua. PGS, TS Tăng Văn Nghĩa là chủ biên và đồng tác giả của nhiều sách giáo trình và sách tham khảo trong lĩnh vực luật, đặc biệt là Luật Cạnh tranh (bằng tiếng Việt và tiếng Đức) và có nhiều bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành. Thầy cũng tham gia tích cực tham gia các chương trình nghiên cứu, các khóa học ngắn hạn, các chương trình trao đổi giảng viên tại nước ngoài, như tại CHLB Đức, Vương Quốc Anh, Nhật Bản, Thụy Sĩ…