PGS.TS Bùi Ngọc Sơn

5178
GS. TS. Bùi Ngọc Sơn

PGS.TS Bùi Ngọc Sơn

Giảng viên Khoa Luật ĐH Ngoại Thương, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 1983, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại thương Liên Xô năm 1993, cử nhân Luật Kinh tế năm 1998, nhận bằng thạc sỹ kinh tế và tiến sỹ kinh tế tại ĐH Ngoại Thương năm 1999 và 2003.

 Thành tích nổi bật

-Thầy hiện là Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại Thương và đồng thời là Trọng tài viên Trung tâm Trọng tại Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam – VIAC. PGS,

 TS Bùi Ngọc Sơn luôn được các thế hệ sinh viên ĐH Ngoại Thương đánh giá cao về sự nghiêm túc, nhiệt tình, chuyên môn sâu và phương pháp giảng dạy hiệu quả, hiện đại.  Thầy là chủ nhiệm 3 đề tài nhánh cấp Nhà nước và rất nhiều đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ, đề tài nghiên cứu Khoa học cấp thành phố, cấp trường. PGS,TS Bùi Ngọc Sơn là chủ biên và đồng tác giả của nhiều sách giáo trình và sách tham khảo trong lĩnh vực Luật và Kinh tế như Giáo trình Luật Thương mại quốc tế(NXB Tư pháp); Giáo trình Pháp luật doanh nghiệp, Giáo trình Pháp luật kinh doanh quốc tế; đã viết và công bố gần 30 bài báo khoa học trên các tạp chí có uy tín. Các sách chuyên khảo: Năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường (Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông); Nâng cao năng lực xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản (NXB Đại học quốc gia Hà Nội -2011)…Hướng dẫn viết luận án tiến sỹ, luận văn cao học …