ThS.Nguyễn Lan Anh

1579

lananhThạc sỹ Nguyễn Lan Anh

Tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh tế – Trường Đại học Luật Hà nội năm 2002. Sau đó cô tiếp tục viết và bảo vệ thạc sỹ luật học, chuyên sâu về Luật thương mại với đề tài về pháp luật cạnh tranh tại Khoa luật – Đại học Tổng hợp Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức năm 2006. Ngay sau khi tốt nghiệp thạc sỹ tại Cộng hòa Liên bang Đức, cô trở thành giảng viên bộ môn Luật – Khoa Quản trị kinh doanh – Đại học Ngoại thương từ năm 2006 cho đến nay. Các môn học hiện nay cô đang đảm trách gồm Pháp lý đại cương, Pháp luật tài chính – ngân hàng, Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, Pháp luật cạnh tranh. Và hiện nay Cô đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội. Phương pháp giảng dạy của cô đối với sinh viên là tạo cảm hứng cho sinh viên thông qua các bài giảng có nội dung thực tế để lôi cuốn và tạo không khí thảo luận sôi nổi trong lớp học. Thông qua các cuộc điều tra đánh giá từ phía sinh viên, cô luôn được đánh giá cao về kiến thức chuyên môn cũng như phương pháp sư phạm trong giảng dạy.