Home GIỚI THIỆU Hồ sơ giảng viên

Hồ sơ giảng viên

GS.TS Nguyễn Thị Mơ

cmoGS. TS. NGND. Nguyễn Thị Mơ

Tốt nghiệp Đại học Luật và nhận bằng Cử nhân ngành Luật học, chuyên ngành Tư pháp quốc tế, tại Trường Quan hệ Quốc tế (MGIMO), Mátxcơva (Liên Xô cũ) vào tháng 7 năm 1974. Về giảng dạy Luật tại Trường Đại học Ngoại Thương tháng 9 năm 1974. Nghiên cứu sinh tại Khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp (MGU) và nhận bằng Tiến sỹ Luật học tại trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp (MGU), Mátxcơva (Liên Xô cũ) năm 1984.

 

PGS.TS Bùi Ngọc Sơn

t.sonPGS.TS Bùi Ngọc Sơn

Giảng viên Khoa Luật ĐH Ngoại Thương, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 1983, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại thương Liên Xô năm 1993, cử nhân Luật Kinh tế năm 1998, nhận bằng thạc sỹ kinh tế và tiến sỹ kinh tế tại ĐH Ngoại Thương năm 1999 và 2003.

 Thành tích nổi bật

-Thầy hiện là Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại Thương và đồng thời là Trọng tài viên Trung tâm Trọng tại Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam – VIAC. PGS,

 

PGS.TS Tăng Văn Nghĩa

PGS, TS Tăng Văn Nghĩa  Giảng viên Khoa Luật, Trường  ĐHNT, tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1991, đào tạo thạc sĩ và...

PGS.TS Hồ Thúy Ngọc

PGS.TS Hồ Thúy Ngọc Bà Hồ Thúy Ngọc là trưởng bộ môn Pháp luật Thương mại quốc tế, trưởng khoa Đào tạo quốc tế, trường...

PGS.TS Nguyễn Minh Hằng

PGS.TS Nguyễn Minh Hằng Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương loại giỏi, nhận bằng thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế loại tốt và bảo...

TS. Võ Sỹ Mạnh

TS. Võ Sỹ Mạnh  Tốt nghiệp cử nhân 2 trường Đại học: Cử nhân Kinh tế ngoại thương – Trường Đại học Ngoại thương, Việt...