G/v Đào Xuân Thủy

1969

IMG 2678Giảng viên Đào Xuân Thủy 

 Tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương. Hiện nay, thầy đang tham gia giảng dạy các môn Pháp luật Hải quan, Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại, Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế. Là một giáo viên giỏi về chuyên môn và sự nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, thầy được các đồng nghiệp và sinh viên đánh giá rất cao.