Chung kết cuộc thi Vietnam CISG Pre – Moot 2019

Thành công không phải là đích đến, mà là cả một cuộc hành trình. Cuộc thi Vietnam CISG Pre-Moot 2019 đã diễn ra đúng theo...

Hợp tác giữa Khoa Luật Đại học Ngoại Thương và Công ty Luật Bennett...

WEBSITE LOGOCông ty Luật Bennett Gastle là một công ty Luật có tiếng tại Canada thành lập vào tháng 6 năm 2005. Lĩnh vực tư vấn pháp luật của công ty rất rộng gồm có:

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH CỦA HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC LUẬT KINH TẾ, KHÓA...

Theo kế hoạch đào tạo của lớp Luật Kinh tế K3B, ngày 18/07/2020, Khoa Luật Trường ĐHNT và Văn phòng luật sư Bùi Đình...

Hợp tác giữa Khoa Luật Đại Học Ngoại Thương và tổ chức Bridges Across...

babsea-logoSáng kiến giáo dục pháp luật cộng đồng– Nhịp cầu nối các quốc gia Đông Nam Á - Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative (BABSEA CLE) là tổ chức quốc tế về giáo dục pháp luật và công lý, tập trung vào phát triển năng lực pháp luật mang tính đạo đức cao và sự trao quyền cộng đồng. Kể từ năm 2003, BABSEA CLE đang hợp tác với các trường đại học, sinh viên luật, khoa luật, luật sư và các thành viên của công đồng pháp lý và các đối tác liên quan đến tư pháp để phát triển sáng kiến giáo dục pháp luật và các chương trình về trung tâm thực hành pháp luật tại khắp Đông Nam Á. Các chương trình và các trung tâm này hỗ trợ cộng đồng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp luật và đồng thời giúp đào tạo thế hệ tương lai hết lòng vì cuộc sống tốt đẹp của con người và xã hội gắn chặt với pháp luật.

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT TẠI PHÂN TRẠI K3 TRẠI GIAM XUÂN NGUYÊN...

Ngày 26/09/2020, trên tinh thần hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường đại học Ngoại thương, hưởng ứng ngày Pháp luật...

HỘI THẢO “ĐÀO TẠO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ TRỌNG TÀI VÀ...

Sáng ngày 15/6/2020, Hội thảo "Đào tạo kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ trọng tài và hòa giải thương mại tại Việt Nam: Nhu...