Hợp tác giữa Khoa Luật Đại học Ngoại Thương và Công ty Luật Bennett Gastle Canada

762

WEBSITE LOGOCông ty Luật Bennett Gastle là một công ty Luật có tiếng tại Canada thành lập vào tháng 6 năm 2005. Lĩnh vực tư vấn pháp luật của công ty rất rộng gồm có:

 

– Giải quyết tranh chấp bằng cách phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn/ giải quyết tranh chấp bằng trọng tài;

– Tranh tụng trong lĩnh vực dân sự/ thương mại;

 Nhân quyền và các vấn đề về lao động;

– Tranh tụng trong lĩnh vực bảo hiểm;

– Luật và chính sách thương mại.

Tại Việt Nam, một trong hai luật sư sáng lập của công ty là tiến sỹ Luật học Chuck Gastle đã lựa chọn trường Đại Học Ngoại Thương làm đối tác giáo dục duy nhất tại Việt Nam đến giảng dạy vào tháng 10 năm 2010 và tháng 11 năm 2011 cũng như hỗ trợ các tài liệu về luật thương mại, luật tài chính ngân hàng, giải quyết tranh chấp…

Tiến sỹ Chuck Gastle đã đến Đại Học Ngoại Thương Hà Nội nói chuyện tại buổi hội thảo liên quan đến Sở hữu trí tuệ cũng như tham gia giảng dạy một số chuyên đề liên quan đến Luật thương mại,Giải quyết tranh chấp, Hệ thống pháp luật Common Law… cùng với các giảng viên Luật cùng trường Đại Học Ngoại Thương

Hiện nay cùng với sự giúp đỡ của Công ty Luật Bennett Gastle, Khoa Luật đã tập hợp được nhiều sách luật bằng tiếng anh của các tác giả nổi tiếng trên thế giới. Sự hợp tác giữa Khoa Luật Đại Học Ngoại Thương và Công ty Luật Bennett Gastle Canada sẽ được duy trì và phát triển trong thời gian tới.

Thông tin xem thêm tại:   http://www.bennettgastle.com/Home-News.aspx