Hợp tác giữa Khoa Luật Đại Học Ngoại Thương và tổ chức Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative (BABSEA CLE)

1286

babsea-logoSáng kiến giáo dục pháp luật cộng đồng– Nhịp cầu nối các quốc gia Đông Nam Á – Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative (BABSEA CLE) là tổ chức quốc tế về giáo dục pháp luật và công lý, tập trung vào phát triển năng lực pháp luật mang tính đạo đức cao và sự trao quyền cộng đồng. Kể từ năm 2003, BABSEA CLE đang hợp tác với các trường đại học, sinh viên luật, khoa luật, luật sư và các thành viên của công đồng pháp lý và các đối tác liên quan đến tư pháp để phát triển sáng kiến giáo dục pháp luật và các chương trình về trung tâm thực hành pháp luật tại khắp Đông Nam Á. Các chương trình và các trung tâm này hỗ trợ cộng đồng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp luật và đồng thời giúp đào tạo thế hệ tương lai hết lòng vì cuộc sống tốt đẹp của con người và xã hội gắn chặt với pháp luật.

 

Như một phần trong nhiệm vụ của BABSEA CLE là xây dựng và đẩy mạnh pháp luật bền vững và giáo dục pháp luật cũng như đưa ra cách tiếp cận các chương trình pháp lý toàn cầu thông qua các chương trình giáo dục thực hành pháp luật và pháp luật cộng đồng, kể từ năm 2003, BABSEA CLE đã hợp tác với nhiều trường đại học, sinh viên luật, khoa luật và đối tác tổ chức để phát triển trung tâm thực hành pháp luật trên khắp Việt Nam.

BABSEA CLE đã và đang tham gia vào việc phát triển các chương trình giáo dục thực hành pháp luật và pháp luật cộng đồng tại Việt Nam kể từ năm 2005 và đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều khoa luật tại Việt Nam để hỗ trợ và giúp đỡ họ trong việc phát triển các chương trình giáo dục thực hành pháp luật tại các trường đại học.

BABSEA CLE là một tổ chức có danh tiếng trong việc tạo ra hệ thống các chương trình giáo dục pháp luật, đào tạo, phát triển chương trình và khóa học nghiên cứu trên khắp Đông Á. BABSEA CLE gồm các thành viên có kinh nghiệm và trách nhiệm cao, nhiều người trong số họ đã được đào tạo theo các chương trình giáo dục được khởi xướng bởi BABSEA CLE; họ cũng là những thành viên tình nguyện từ Việt Nam hay các nơi trên thế giới. Đội ngũ BABSEA CLE tại Việt Nam đang tham gia các dự án bao gồm việc thành lập các chương trình giáo dục thực hành pháp luật và pháp luật cộng đồng và đào tạo người học về phương pháp giáo dục thực hành pháp luật trên khắp cả nước.

BABSEA CLE hiện đang tiến hành một dự án với UNDP Việt Nam và có mối quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan của Liên hợp quốc trước đây như UNDP khu vực, UNAIDS và UNODOC.

Buổi hội thảo về xây dựng trung tâm thực hành pháp luật tại trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội do BABSEA CLE và Khoa Luật trường Đại học Ngoại Thương phối hợp tổ chức sẽ được diễn ra vào ngày 30/8/2012 tại Phòng Hội thảo Quốc tế Liên Việt – ĐH Ngoại Thương.

Thông tin thêm về Sáng kiến giáo dục pháp luật cộng đồng những nhịp cầu vượt qua biên giới Đông Á – Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative (BABSEA CLE), xem tại: http://www.babseacle.org/vietnam/