Khoa Luật trường Đại học Ngoại thương trở thành thành viên của Viện Luật Châu Á (ASLI – Asian Law Institute)

1732

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Khoa Luật trường Đại học Ngoại thương đã chính thức trở thành thành viên của Viện Luật Châu Á (ASLI).

ASLI được thành lập năm 2003 thông qua nỗ lực của một số trường luật hàng đầu châu Á nhằm thúc đẩy các nghiên cứu về pháp lý châu Á và tạo ra sự kết nối giữa các học giả pháp lý ở châu Á cũng như các học giả pháp lý bên ngoài châu Á đang nghiên cứu về pháp luật châu Á. ASLI có mười sáu trường thành viên sáng lập –  Là những trường luật hàng đầu ở châu Á. Mỗi năm, ASLI tổ chức một trong những hội thảo thường niên lớn nhất về pháp  luật châu Á. Bên cạnh đó, ASLI cũng tổ chức các hội nghị và hội thảo chuyên đề khác ở Singapore và các nơi khác ở châu Á.

Việc gia nhập ASLI đã mang đến nhiều lợi ích cho giảng viên và sinh viên Khoa Luật. Cụ thể, Khoa Luật sẽ nhận được ấn phẩm tạp chí châu Á về Luật So sánh (Asian Journal of Comparative Law) thường niên. Giảng viên Khoa Luật sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động của các thành viên thuộc mạng lưới ASLI, đáng kể nhất là chuỗi hội thảo thường niên của ASLI. Giảng viên của Khoa cũng sẽ được giảm 100 SGD phí đăng ký tham dự hội thảo uy tín này. Ngoài ra, giảng viên của Khoa có cơ hội nộp học bổng nghiên cứu ngắn hạn tại Khoa Luật Đại học quốc gia Singapore với sự trợ cấp về sinh hoạt phí và nhà ở.  Khoa Luật cũng có thể tổ chức các sự kiện học thuật bao gồm các hội thảo nghiêu cứu với sự hỗ trợ kỹ thuật từ ASLI và được đăng thông tin những sự kiện này lên trên trang web của ASLI.