Danh sách sinh viên đạt học bổng tiếng Anh tại trung tâm RES

626

logo-resĐể triển khai thỏa thuận giữa Khoa Luật và Trung tâm RES, Khoa Luật đã tiến hành chọn lọc trong số các bạn sinh viên có thành tích cao trong học tập và có những đóng góp tích cực cho Khoa. Sau đây là danh sách các bạn sinh viên được lựa chọn để nhận học bổng với các mức khác nhau để học tiếng Anh tại Trung tâm tiếng Anh RES.

 

 

 

STT

Họ và tên

Lớp

Học bổng

Lý do

được học bổng

1

Lê Thùy Khanh

K48 LKDQT

3

Đạt thành tích cao trong học tập

2

Bùi Thị Thanh Thủy

K48 LKDQT

5

Đạt thành tích cao trong học tập

3

Vũ Thị Quỳnh Liên

K49 LKDQT

8

Đạt thành tích xuất sắc trong học tập

4

Bùi Bích Phương

K48 LKDQT

5

Đạt thành tích cao trong học tập

5

Vũ Duy

K49 LKDQT

5

Đạt thành tích cao trong học tập

6

Nguyễn Thị Thanh An

K50 LTMQT

Làm part-time tại RES, học TA miễn phí tại RES

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

7

Đỗ Quý Minh

K50 LTMQT

2

Đạt giải trong cuộc thi thiết kế áo đồng phục

8

Nguyễn Văn Đán

K50 LTMQT

2

Đạt giải trong cuộc thi thiết kế áo đồng phục

9

Nguyễn Thị Thu Hằng

K51 LTMQT

2

Đạt giải trong cuộc thi thiết kế áo đồng phục