THÔNG BÁO HỌC BỔNG GLOBAL ERA SCHOLARSHIP (GES) 2020

1396
1. Đối tượng
Đối tượng được tham gia học bổng là các sinh viên năm cuối đến từ:
(i) Đại học Luật Hà Nội
(ii) Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội
(iii) Khoa Luật – Học viện Ngoại giao
(iv) Khoa Luật – Đại học Ngoại thương
(v) Khoa Luật – Đại học Kinh tế Quốc dân
2. Hồ sơ
Để đăng ký tham gia học bổng GES, sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
(i) CV (bằng tiếng Anh)

(ii) Bảng điểm (không cần xác nhận của nhà trường)
(iii) Bài luận trả lời câu hỏi pháp lý (bằng tiếng Anh)
(iv) Bài luận trả lời câu hỏi cá nhân (bằng tiếng Anh)

Hồ sơ gửi về gescholarship@gmail.com
3. Hạn nộp hồ sơ
 Hạn nộp hồ sơ: 23h59 ngày 15/8/2020
4. Thông tin chi tiết