Hội thảo tập huấn kỹ năng Tư vấn, Phỏng vấn và Hòa giải

663

ftuTư vấn, Phỏng vấn và Hòa giải là các kỹ năng quan trọng và và không thể thiếu của những những người làm công tác giảng dạy, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các luật sư, pháp chế doanh nghiệp. Nhằm cung cấp, nâng cao những kiến thức, phương pháp, kỹ năng Tư vấn, Phỏng vấn và Hòa giải cho giảng viên ở các trường đại học giảng dạy Luật trên địa bàn Hà Nội, các công ty Luật và thành viên CLE (Clinical Legal Education team) Trường Đại học Ngoại Thương, Trung tâm nghiên cứu và thực hành pháp luật (CLR) Trường Đại học Ngoại Thương phối hợp với Tổ chức nhịp cầu nối các quốc gia Đông Nam Á (BABSEA) tổ chức hội thảo “Tập huấn kỹ năng Tư vấn, Phỏng vấn và Hòa giải”.

Tham gia giảng dạy cho khóa tập huấn là các Luật sư đến từ Liên đoàn Luật sư Ireland và Hà Lan.

Thời gian: Từ 8h20 – 16h00 ngày 15/4/2013

Địa điểm: Phòng Hội trường D202 nhà D – Trường Đại học Ngoại Thương

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Thời gianTime Chương trìnhProgram Giám sátSupervisors
08:2008:30 Đăng kýRegistration FTU
08:30 09:00 Phần I: Gặp gỡ và chào hỏi – Giới thiệu các giảng viên Giới thiệu khái quát về Hội thảo   Session I: Meet and greet – introduction of lecturersIntroduction to workshop & general overview IRLI & BABSEA CLE
09:0009:30 Phần II: Kỹ năng phỏng vấn: kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi chép/tổ chức/phỏng vấnSession II: Interviewing skills: listening, questioning, note taking/organization / interviewing skills. Freda Sonya
09:3010.00 Phần III: Giới thiệu/ bài giảng về Kỹ năng đặt câu hỏiBài giảng về câu hỏi đóng, câu hỏi mở và cách thức sử dụng chúngSession III:Introduction/lecture on questioning skillsLesson on open questioning and closed questioning – and when they can be used Sean
10.0010:30  Phần IV : Giới thiệu/ Bài giảng vềKỹ năng lắng nghe và kỹ năng lắng nghe chủ động và bị độngSession IV:Introduction/lecture on listening skills and active and passive listening skills  Freda, Sonya and Sean  
10:30 10:45 Nghỉ giữa giờ – Break  
10:4511:15 Phần V: Kỹ năng ghi chép: ghi chép, ghi nhận thông tin khách hàng, ghi chép biên bản, quản lý hồ sơ, việc đảm bảo đạo đức nghề nghiệp và bảo mật thông tin   Session V: Note taking skills: note taking, client-intake forms, taking minutes, file management, ethics, professional conduct and confidentiality Freda and Sonya    
11:1511:45 Phần VI: Hợp đồng lao độngSession VI: law lecture on employment contract Sean
11:4512:15 Phần VII: Đóng kịch: minh họa tầm quan trọng của việc gặp khách hàng.Session VII: Role play scenarios: demonstrating the importance of taking a client attendance. IRLI & BABSEA CLE
12:1513:15 Nghỉ trưa   
13:1513:45 Tiếp tục phần VII: Đóng kịch: minh họa tầm quan trọng của việc gặp khách hàng. Continue session VII:Role play scenarios: demonstrating the importance of taking a client attendance. IRLI & BABSEA CLE
13:4514:15 Phần VIII: Giới thiệu/ Thuyết giảng về hòa giảiMục tiêu của hòa giải là gì?Session VIII: Introduction/lecture on mediationWhat is the objective of mediation? Freda
14:1515:45 Phần IX: Hoạt động nhóm về hòa giảiSession IX:Mediation group activity IRLI & BABSEA CLE
15:4516:00 Phản hồi và Tổng kết Feedback & Wrap-Up   Evaluation forms IRLI & BABSEA CLE