Bản ghi nhớ giữa LCT Lawyer và Khoa Luật – FTU

609

            logo                                 logo index

 

BẢN GHI NHỚ

Đã được ký ngày­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 05 tháng 4 năm 2013

Bản ghi nhớ này được ký kết bởi:

Công ty Luật TNHH Lê Châu & Thành viên (gọi tắt là “LCT Lawyers”), địa chỉ: Phòng 1403, Tầng 14, Tòa tháp Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, là một công ty luật có uy tín tại Việt Nam; và

KHOA LUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG, địa chỉ Tầng 2, Nhà B, 91 Chùa Láng, quận Đống đa, Hà Nội, là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu pháp luật tại Việt Nam.

 

 

LCT Lawyers và Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương sau đây sẽ cùng được gọi là “Các bên” và trong trường hợp nhất định sẽ được gọi là “Bên” bao gồm LCT Lawyers hoặc Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương . 

1.Mục đích và mục tiêu

1.1. LCT Lawyers là một công ty luật thu hút được nhiều chuyên gia pháp lý quốc tế và hoạt động trong nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau, cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia.

1.2. Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu pháp luật tại Việt Nam nhằm cung cấp những luật sư, chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp, vừa nắm vững kiến thức pháp lý, vừa có tư duy kinh tế, giỏi tiếng Anh và có kỹ năng thực hành, có thể làm việc trong môi trường quốc tế có tính cạnh tranh cao.

1.3. Các bên đều mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi trên nhiều mặt hoạt động khác nhau.

1.4. Mục đích của Bản ghi nhớ là nhằm thiết lập thiết lập nền tảng của những thỏa thuận và hợp tác giữa Các bên vì lợi ích chung.

1.5. Các bên thống nhất rằng tất cả những hoạt động được triển khai nhằm thực hiện Bản ghi nhớ này hoặc bất cứ bản thỏa thuận bổ sung nào phải được cả hai bên đồng ý và phụ thuộc vào nguồn lực sẵn có. Các bên ý thức rằng Bản ghi nhớ này chỉ là sự tuyên bố về những ý định được chia sẻ của các bên nhằm mục đích làm việc với nhau trên tinh thần hợp tác và không đòi hỏi bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào đối với mỗi bên.

2. Trách nhiệm của các bên

2.1. Quyền và trách nhiệm của LCT Lawyers sẽ bao gồm và không giới hạn ở những nội dung sau đây:

2.1.1. Mỗi năm tiếp nhận từ 3 đến 5 sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư của Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương thực tập tại LCT Lawyers;

2.1.2. Hợp tác với Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn ở các lĩnh vực pháp luật phù hợp với hai bên, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau đây: tổ chức hội thảo theo các chủ đề mà các bên quan tâm, thực hiện các đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế, viết bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế…;

2.1.3. Hợp tác với Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương để thực hiện chương trình giáo dục pháp luật cộng đồng, gồm, nhưng không hạn chế ở các hoạt động sau đây: giảng dạy pháp luật, tư vấn miễn phí cho các cộng đồng yếu thế không có đủ khả năng tiếp cận các dịch vụ pháp lý…;

2.1.4. Tham gia các hội chợ việc làm, tham gia vào các hoạt động quảng bá và tuyển dụng của Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương;

2.2. Trách nhiệm của Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương sẽ bao gồm và không giới hạn những nội dung dưới đây:

2.1.1. Mỗi năm giới thiệu từ 3 đến 5 sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư của Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương thực tập tại LCT Lawyers;

2.1.2. Hợp tác với LCT Lawyers trong việc tổ chức tổ chức các hoạt động chuyên môn ở các lĩnh vực pháp luật phù hợp với hai bên, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau đây: tổ chức hội thảo theo các chủ đề mà các bên quan tâm, thực hiện các đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế, viết bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế…;

2.1.3. Hợp tác với LCT Lawyers để thực hiện chương trình giáo dục pháp luật cộng đồng;

2.1.4. Tổ chức các hội chợ việc làm, các hoạt động quảng bá và tuyển dụng với sự tham gia của LCT Lawyers;

3. Thời hạn hiệu lực

3.1. Bản ghi nhớ này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực trong khoảng thời gian là năm (5) năm với sự đánh giá thường niên. 

3.2. Thời hạn hiệu lực của Bản ghi nhớ này có thể được kéo dài theo sự thỏa thuận của các bên.

4. Chấm dứt và sửa đổi

4.1. Bản ghi nhớ này có thể được chấm dứt trước thời hạn theo sự thỏa thuận giữa các bên.

4.2. Bản ghi nhớ này có thể được sửa đổi, bổ sung theo sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên.

5. Tranh chấp

5.1. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc giải thích hoặc thực hiện Bản ghi nhớ này sẽ được giải quyết một cách thiện chí bằng sự tham vấn giữa các bên.

5.2. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ khi bắt đầu thời gian tham vấn thì Bản ghi nhớ này sẽ hết hiệu lực.

VỚI SỰ CHỨNG KIẾN CỦA CÁC BÊN, người đại diện hợp pháp của Các Bên đã ký Bản ghi nhớ này vào ngày 5 tháng 4 năm 2013.

                                                                                               

Công ty Luật TNHH Lê Châu & Thành viên (LCT Lawyers)

Ông Châu Huy Quang

Giám đốc (đã ký)

                                                                                   

KHOA LUẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

TS Nguyễn Minh Hằng

Phó Trưởng Khoa (đã ký)