Tập huấn đào tạo về phương pháp giáo dục thực hành pháp luật tại ĐH Ngoại Thương

615

Trong hai ngày 26 và 27 tháng 1 năm 2013, Trung tâm nghiên cứu và thực hành pháp luật, Trường đại học Ngoại Thương phối hợp với Tổ chức Sáng kiến giáo dục pháp luật cộng đồng

– Nhịp cầu nối các quốc gia Đông Nam Á tổ chức khóa tập huấn: “Đào tạo về phương pháp giáo dục thực hành pháp luật tại Đại học Ngoại Thương”. Khóa tập huấn là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Bản ghi nhớ được ký kết giữa Trường Đại học Ngoại Thương và Tổ chức Sáng kiến giáo dục pháp luật cộng đồng – Nhịp cầu nối các quốc gia Đông Nam Á – Bridges Across Borders Southeast Asia Community- Legal Education Initiative (BABSEA CLE) và Quỹ Giáo dục pháp luật thực hành – Clinic Legal Education Foundation (CLE Foundation) tháng  12/2012 vừa qua.

 

 

Khóa tập huấn hướng tới mục tiêu hỗ trợ Đại học Ngoại thương xây dựng năng lực về phương pháp, kỹ năng giảng dạy thực hành pháp luật (CLE), hỗ trợ tập huấn giảng viên, sinh viên, phát triển hệ thống học liệu về CLE, đồng thời giúp hình thành kênh liên kết giữa Đại học Ngoại thương và các chuyên gia CLE trong và ngoài nước.

 

Tham gia Khóa tập huấn có đại diện của BABSEA, các chuyên gia trong nước và quốc tế của BABSEA, đại diện các đối tác CLE – Mạng lưới CLE Việt Nam và các thành viên đầu tiên của nhóm CLE Đại học Ngoại Thương bao gồm các giảng viên và sinh viên Khoa Luật.

 

Sự thành công của Khóa tập huấn góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế có bản sắc riêng, đặc thù tại Đại học Ngoại thương, thực hiện nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường: đào tạo phải gắn liền với thực tiễn, tăng cường các hoạt động thực hành  trong chương trình đào tạo.