Home NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỘI THẢO “ĐÀO TẠO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ TRỌNG TÀI VÀ...

Sáng ngày 15/6/2020, Hội thảo "Đào tạo kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ trọng tài và hòa giải thương mại tại Việt Nam: Nhu...

Tọa đàm khoa học với chủ đề “HOW CAN VIETNAM TAKE ADVANTAGES OF WTO’S...

Tọa đàm khoa học với chủ đề “HOW CAN VIETNAM TAKE ADVANTAGES OF WTO’S TRADE FACILITATION AGREEMENT?” được tổ chức bởi Khoa Sau Đại...

Hội thảo khoa học cấp Khoa Nghiên cứu các quy định lao động mới...

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Luật – Trường Đại học Ngoại thương với Trường Đại học Rennes2 (Cộng hòa Pháp) và Trường...

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CUỘC THI “VIETNAM CISG PRE-MOOT 2020”

Biến “thử thách Covid 19” thành cơ hội trải nghiệm trọng tài giả định trực tuyến! Các đội thi- các bạn sinh viên ở vị...

Lễ Khánh thành Phòng Thực hành pháp luật

Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương được thành lập vào năm 2012 trong định hướng phát triển đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của Nhà trường. Một trong những mục tiêu đào tạo mà trường Đại học Ngoại Thương luôn hướng đến, đó là tăng cường kỹ năng thực hành pháp luật cho sinh viên, đào tạo gắn liền với thực tiễn, vì vậy, Khoa Luật thường xuyên tổ chức những hoạt động thực hành như tổ chức phiên tòa giả định, giảng dạy, tư vấn pháp luật cộng đồng.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN NGÀNH LUẬT NĂM 2020 “CÁC VẤN ĐỀ PHÁP...

Ngày 05/06/2020 Hội nghị khoa học sinh viên ngành Luật năm 2020, năm đầu tiên được tổ chức bởi Khoa Luật với chủ đề:...