Home NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lễ Khánh thành Phòng Thực hành pháp luật

Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương được thành lập vào năm 2012 trong định hướng phát triển đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của Nhà trường. Một trong những mục tiêu đào tạo mà trường Đại học Ngoại Thương luôn hướng đến, đó là tăng cường kỹ năng thực hành pháp luật cho sinh viên, đào tạo gắn liền với thực tiễn, vì vậy, Khoa Luật thường xuyên tổ chức những hoạt động thực hành như tổ chức phiên tòa giả định, giảng dạy, tư vấn pháp luật cộng đồng.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CUỘC THI “VIETNAM CISG PRE-MOOT 2020”

Biến “thử thách Covid 19” thành cơ hội trải nghiệm trọng tài giả định trực tuyến! Các đội thi- các bạn sinh viên ở vị...

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI – TRANH CHẤP KHI...

Với mục tiêu đào tạo lý thuyết luôn gắn với thực hành, sáng thứ 6 ngày 03/07/2020 vừa qua, khoa Luật trường Đại học...

THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỀ TÀI SVNCKH 2019 – GIẢI CẤP KHOA

Cuộc thi SVNCKH năm 2019 đã thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn sinh viên. Có rất nhiều đề tài ở mọi...

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH CỦA HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC LUẬT KINH TẾ, KHÓA...

Theo kế hoạch đào tạo của lớp Luật Kinh tế K3B, ngày 18/07/2020, Khoa Luật Trường ĐHNT và Văn phòng luật sư Bùi Đình...

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN NGÀNH LUẬT NĂM 2020 “CÁC VẤN ĐỀ PHÁP...

Ngày 05/06/2020 Hội nghị khoa học sinh viên ngành Luật năm 2020, năm đầu tiên được tổ chức bởi Khoa Luật với chủ đề:...