Home NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN NGÀNH LUẬT NĂM 2020 “CÁC VẤN ĐỀ PHÁP...

Ngày 05/06/2020 Hội nghị khoa học sinh viên ngành Luật năm 2020, năm đầu tiên được tổ chức bởi Khoa Luật với chủ đề:...

HỘI THẢO “ĐÀO TẠO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ NGHIỆP VỤ TRỌNG TÀI VÀ...

Sáng ngày 15/6/2020, Hội thảo "Đào tạo kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ trọng tài và hòa giải thương mại tại Việt Nam: Nhu...

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI – TRANH CHẤP KHI...

Với mục tiêu đào tạo lý thuyết luôn gắn với thực hành, sáng thứ 6 ngày 03/07/2020 vừa qua, khoa Luật trường Đại học...

Tọa đàm khoa học với chủ đề “HOW CAN VIETNAM TAKE ADVANTAGES OF WTO’S...

Tọa đàm khoa học với chủ đề “HOW CAN VIETNAM TAKE ADVANTAGES OF WTO’S TRADE FACILITATION AGREEMENT?” được tổ chức bởi Khoa Sau Đại...

Lễ Khánh thành Phòng Thực hành pháp luật

Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương được thành lập vào năm 2012 trong định hướng phát triển đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của Nhà trường. Một trong những mục tiêu đào tạo mà trường Đại học Ngoại Thương luôn hướng đến, đó là tăng cường kỹ năng thực hành pháp luật cho sinh viên, đào tạo gắn liền với thực tiễn, vì vậy, Khoa Luật thường xuyên tổ chức những hoạt động thực hành như tổ chức phiên tòa giả định, giảng dạy, tư vấn pháp luật cộng đồng.

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH CỦA HỌC VIÊN LỚP CAO HỌC LUẬT KINH TẾ, KHÓA...

Theo kế hoạch đào tạo của lớp Luật Kinh tế K3B, ngày 18/07/2020, Khoa Luật Trường ĐHNT và Văn phòng luật sư Bùi Đình...