ThS.Nguyễn Lan Anh

Thạc sỹ Nguyễn Lan Anh Tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà nội năm 2002. Sau đó cô...

G/v Đặng Thị Minh Ngọc

Giảng viên Đặng Thị Minh Ngọc Tốt nghiệp cử nhân 2 trường Đại học Ngoại thương và Đại học Luật Hà Nội. Cô cũng đã...

ThS.Mai Minh Hương

Thạc sỹ Mai Minh Hương  Tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh trường  Đại học Ngoại Thương năm 2007 và nhận bằng thạc sỹ...

ThS Hà Công Anh Bảo

Thạc sỹ Hà Công Anh Bảo  Tốt nghiệp thạc sỹ tại trường đại học Wales (Vương quốc Anh) năm 2010. Thầy đang là Nghiên cứu...

ThS.Nguyễn Minh Thư

Thạc sỹ Nguyễn Minh Thư, Tốt nghiệp thạc sỹ Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2010. Hiện nay cô đang...

ThS.Phùng Thị Yến

Thạc sỹ Phùng Thị Yến  Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Luật kinh tế tại Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2011. Trước khi...