ThS.Nguyễn Thị Huyền

Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Luật Dân sự Trường đại học Luật Hà Nội năm 2006. Đồng thời, cô cũng hoàn thành Khoá...

G/v Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

Giảng viên Nguyễn Hoàng Mỹ Linh  Tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội năm 2009. Cô là giảng viên Khoa Luật – trường Đại...

G/v Đào Xuân Thủy

Giảng viên Đào Xuân Thủy   Tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương. Hiện nay, thầy đang tham gia...

ThS.Hoàng Thị Minh Hằng

Thạc sỹ Hoàng Thị Minh Hằng Tốt nghiệp cử nhân Luật Kinh doanh Quốc tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Năm 2012, cô hoàn...

ThS Vũ Kim Ngân

Thạc sỹ Vũ Kim Ngân Cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội...

G/v Trần Thị Liên Hương

Giảng viênTrần Thị Liên Hương Tốt nghiệp Cử nhân Luật Kinh doanh Quốc tế trường Đại học Ngoại thương và hiện đang tham gia...