Kỳ tuyển chọn trao học bổng GES năm 2019

Năm vừa qua, GES đã tiếp nhận 14 bạn sinh viên luật và đã cung cấp cho các bạn cơ hội tiếp xúc với...

Lễ trao bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Luật...

Ngày 21/04/2019, Khoa Sau đại học cùng với Cơ sở Quảng Ninh đã trang trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp chương trình...

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH NĂM 2019: TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG TRONG ĐÀO TẠO LUẬT...

Phiên tòa giả định là sự thể hiện rõ nét đặc trưng, truyền thống gắn lý thuyết với thực tiễn, chú trọng thực hành...