HỘI THẢO QUỐC TẾ « Tạo thuận lợi thương mại : Kinh nghiệm châu Âu và bài học cho Việt Nam»

478

     

Hà Nội, ngày 20-21 tháng 03 năm 2017
Ngày 22/02/2017, Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO (TFA) chính thức có hiệu lực đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng của WTO và của hệ thống thương mại đa biên. Là hiệp định đa biên đầu tiên được ký kết từ khi WTO ra đời, TFA có mục đích chính là đơn giản hóa thủ tục hải quan, từ đó giảm chi phí và thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa các Thành viên.

Là các Thành viên đã chính thức phê chuẩn Nghị định thư năm 2014 về việc đưa TFA vào danh mục các hiệp định thuộc phụ lục 1A của Hiệp định Marrakesh năm 1994, Liên minh châu Âu và Việt Nam đều có nghĩa vụ phải thực thi các nghĩa vụ của mình trên cơ sở các cam kết đưa ra trong TFA. Điều này đòi hỏi cả hai phải có những chương trình và kế hoạch thực thi phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế từng nước. Đối với Việt Nam, những kinh nghiệm của Liên minh châu Âu thu được từ quá trình soạn thảo và thực thi các chính sách và sáng kiến về tạo thuận lợi thương mại của mình sẽ có thể rất ý nghĩa và có thể giúp Việt Nam thu được những lợi ích và vượt qua những khó khăn, thách thức phát sinh từ việc thực thi TFA.
Vì vậy, Trường Đại học Ngoại Thương kết hợp với Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Quốc tế và Cộng đồng (Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp), dưới sự tài trợ của dự án WTI/SECO trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu « Thực thi Hiệp định tạo thuận lợi của WTO và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam », mã số 05/ĐHNT-QLDA-WTI/SECO, sẽ tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề « Tạo thuận lợi thương mại : Kinh nghiệm châu Âu và bài học cho Việt Nam », với các thông tin cụ thể như sau :
– Ngày : 20-21/03/2017 (1,5 ngày);
– Địa điểm : Phòng Hội thảo, tầng 03, Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC), Trường Đại học Ngoại Thương, 91 phố Chùa Láng, Hà Nội.
Trường Đại học Ngoại thương trân trọng kính mời quý vị đại biểu tham dự và thảo luận tại hội thảo.
Mọi thông tin và đăng ký tham dự, trước 17h ngày 17/03/2017,xin vui long lien hệ theo địa chỉ sau đây:
Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương,
91 Phố Chùa Láng, Hà Nội; điện thoại: 0983.511.775 (Ms. Oanh), email: kimoanhnt@ftu.edu.vn; và 0948.180.683 (Mr. Hà), email: hann@ftu.edu.vn.
Xin chân thành cảm ơn!