ThS.Nguyễn Thị Lan

1931

IMG 2599Thạc sỹ Nguyễn Thị Lan

Là giảng viên trở thành thành viên của Khoa Luật năm 2012. Cô tốt nghiệp cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Hà Nội năm 2010. Với sự ham mê học hỏi, sau khi tốt nghiệp cử nhân, Cô vừa là thành viên tư vấn Luật tại một Văn phòng Luật sư tại Hà Nội, Cô vừa tham gia chương trình đào tạo Thạc sỹ tại Trường Đại học Luật Hà Nội và tốt nghiệp năm 2012.

Lòng ham mê và mong muốn được giảng dạy pháp luật đã thôi thúc Cô trở thành giảng viên, và Cô chính thức trở thành giảng viên tập sự của Khoa Luật từ tháng 9 năm 2012. Cô cũng đã hoàn thành khoá đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp từ năm 2011